SUMAK 5SD5 5" DERİN KUYU DALGIÇ POMPA

Ürün Kodu: 5SD5
Marka: SUMAK

0,75 KW 1 HP 1 1/4" ÇIKIŞLI 42 METREYE KADAR SU BASAR 41 METREYE SAATTE 1 TON SU BASAR 33 METREYE SAATTE 4 TON SU BASAR

0,00

0,75 KW

1 HP

1 1/4" ÇIKIŞLI

42 METREYE KADAR SU BASAR

41 METREYE SAATTE 1 TON SU BASAR

33 METREYE SAATTE 4 TON SU BASAR